Νέο Πρόγραμμα Εκπαίδευση Χειριστών Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (Drones)

Ημερομηνία

Οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα “Εκπαίδευση Χειριστών Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (Drones)” ξεκίνησαν! Υποβολή αιτήσεων έως 📆 05/09/2022

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξοικείωση με τις απαιτούμενες γνώσεις και εφαρμοσμένες δεξιότητες στην ορθή χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ (drones), τόσο σε επίπεδο χειρισμού όσο και σε επίπεδο επεξεργασίας δεδομένων. Το πρόγραμμα αφορά στην ασφαλή χρήση των ΣμηΕΑ. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν βασικές και προηγμένες δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν στο να διαχειριστούν τόσο τα ίδια τα ΣμηΕΑ όσο και να τα χρησιμοποιήσουν σε εφαρμογές.

  • Διάρκεια: έως 400 ώρες, έως 9 μήνες
  • έως 20 πιστωτικές μονάδες ECVET
  • Κόστος: από 200€
  • Δώρο η Εγγραφή
  • Δυνατότητα Δόσεων
  • Συστήνοντας ένα φιλικό πρόσωπο, έχετε έκπτωση 20€ και οι 2 στα δίδακτρά σας.

Share: