Κανονισμοί

Δείτε τους κανονισμούς του Κέντρου δια Βίου Μάθησης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ