Δείξε μου τον φίλο σου…

Φέρε ένα φίλο σου και επωφεληθείτε και οι δύο με έκπτωση! 

Συστήνοντας ένα φιλικό πρόσωπο, έχετε έκπτωση 20€ και οι δυο στα δίδακτρά σας. Αναλυτικότερα:

Βήμα 1: Κάνετε αίτηση σε ένα από τα προγράμματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου μέσω της πλατφόρμας αιτήσεων

Βήμα 2: Μέσω της πλατφόρμας αιτήσεων σας δηλώστε το email και ονοματεπώνυμο ενός φιλικού σας προσώπου. 

Βήμα 3: Το φιλικό σας πρόσωπο κάνει με τη σειρά του αίτηση σε κάποιο από τα πρόγραμμα μας.

Βήμα 4: Επωφελείστε/Κερδίζετε έκπτωση 20€ ο καθένας στα δίδακτρα του!

Ισχύουν Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις:

  1. Για να επωφεληθεί ένας εκπαιδευομένους της έκπτωσης του ποσού 20€ με την ενέργεια “Δείξε μου τον φίλο σου” απαιτούνται:
    • Το άτομο το οποίο προτείνει ο εκπαιδευόμενος, μέσω της  πλατφόρμας αιτήσεων, να κάνει με την σειρά του αίτηση στον ίδιο κύκλο του προγράμματος Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου μέχρι την λήξη της εκάστοτε περιόδου υποβολής αιτήσεων.
    • Το προτεινόμενο άτομο να προβεί στην αποπληρωμή του προγράμματος μέχρι το τέλος του κύκλου. 
      Σε αντίθετη περίπτωση η έκπτωση αναιρείται.
  2. Η έκπτωση του ποσού των 20€ γίνεται μία φορά ανά εκπαιδευόμενο ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων που προτείνει. Εξαίρεση αποτελούν μεγάλα γκρουπ εκπαιδευόμενων όπου μπορεί να συζητηθεί μεγαλύτερο ποσό έκπτωσης ανά εκπαιδευόμενο κατά περίπτωση. 
  3. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της ενέργειας “Δείξε μου τον φίλο σου”. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.