Όργανα Διοίκησης

Η Διοίκηση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Tο νέο Συμβουλίου ΚΕΔΙΒΙΜ με έναρξη θητείας από τον Σεπτέμβριο 2021 είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρίστος Χαλκιάς

Καθηγητής, Αντιπρύτανης Έρευνας Ανάπτυξης και Δια Βίου Μάθησης

Ο εκάστοτε Αντιπρύτανης Έρευνας Ανάπτυξης και Δια Βίου Μάθησης είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος των προγραμμάτων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ευθύμιος Καρύμπαλης

Καθηγητής

ΜΕΛΟΣ

Αικατερίνη Αντωνοπούλου

Εκπρόσωπος Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναπληρωματικό μέλος Ευθ. Καρύμπαλης, Καθηγητής

ΜΕΛΟΣ

Μαρία Σκουρολιάκου

Εκπρόσωπος Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αναπληρωματικό μέλος Γ. Παπανικολάου, Επίκουρος Καθηγητής

ΜΕΛΟΣ

Χρήστος Μιχαλακέλης

Εκπρόσωπος Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος Κλ. Μπαρδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια