Φόρμα Παραπόνων

Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με το πρόγραμμα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που παρακολουθείτε;

Συμπληρώστε το έντυπο υποβολής παραπόνων που θα βρείτε παρακάτω και επισυνάψτε το στην φόρμα παραπόνων που ακολουθεί. 

Προϋποθέσεις υποβολής παραπόνων

Τα παράπονα για να είναι αποδεκτά θα πρέπει:

  • Να είναι επώνυμα
  • Να περιγράφονται συνοπτικά και με σαφήνεια
  • Να μην περιέχουν υβριστικό συκοφαντικό ή ψευδές περιεχόμενο
  • Να υποβάλλονται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα εμφάνισης του προβλήματος