Εκπαίδευση Χειριστών Συστημάτων
μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών -
ΣμηΕΑ (Drones)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 17/03/2024

Έναρξη Μαθημάτων: 30/01/2023

Πληροφορίες Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξοικείωση με τις απαιτούμενες γνώσεις και εφαρμοσμένες δεξιότητες στην ορθή χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ (drones), τόσο σε επίπεδο χειρισμού όσο και σε επίπεδο επεξεργασίας δεδομένων. Το πρόγραμμα αφορά στην ασφαλή χρήση των ΣμηΕΑ. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν βασικές και προηγμένες δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν στο να διαχειριστούν τόσο τα ίδια τα ΣμηΕΑ όσο και να τα χρησιμοποιήσουν σε εφαρμογές.

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού Προγράμματος, οι Εκπαιδευόμενοι θα:

 • έχουν την θεωρητική κατάρτιση και θα αποκτήσουν πτυχία Ανοικτής κατηγορίας Α1/Α3/Α2 κατά EASA, αναγνωρισμένα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • έχουν αποκτήσει τις πρακτικές γνώσεις για την ασφαλή χρήση των ΣμηΕΑ
 • έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα ΣμηΕΑ σε εφαρμογές έρευνας διάσωσης, γεωργίας ακρίβειας, κλπ.
 • είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας που απαιτούν πιστοποιημένη γνώση σε αυτόν τον ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο
από 200
 • έως 400 Ώρες, έως 9 μήνες
 • έως 20 Πιστωτικές Μονάδες ECVET
 • Δυνατότητα δόσεων
 • Δώρο η εγγραφή

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Aπόφοιτους και φοιτητές Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
 • Aπόφοιτους μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης)
 • Aπόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Α΄ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Ανοικτή κατηγορία στις υποκατηγορίες Α1/Α3

Θεματική ενότητα 1
Εισαγωγή στη Ανοικτή κατηγορία και στις υποκατηγορίες Α1/Α3

Στόχος της ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στις βασικές έννοιες της Ανοικτής κατηγορίας και στις υποκατηγορίες Α1/Α3: 

 • Τι είναι το Drone
 • Βασικοί τύποι πολυκόπτερων Drone
 • Τρικόπτερο, Τετρακότττερο, Εξακόπτερο, Οκτακόπτερο

 

Θεματική ενότητα 2
Α1/Α3 Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας και Νομοθεσία ΣμηΕΑ

Κανονισμός – γενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣΜΗΕΑ  (Unmanned  Aircraft Systems – UAS) 

Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί συντομογραφίες – κριτήρια κατηγοριοποίησης ΣΜΗΕΑ – Ασφάλιση ΣΜΗΕΑ – προστασία προσωπικών δεδομένων – Συσκευή παθητικής ή ενεργητικής ταυτοποίησης με τον αριθμό καταγραφής ή χαρακτηριστικό κωδικό νηολόγησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification Tag – RFID), αποκριτές (transponders).

 • Ανοικτή κατηγορία:  υποκατηγορίες-προϋποθέσεις πτήσεων. 
 • Ειδική κατηγορία: προϋποθέσεις πτήσεων, καταγραφή στο Ειδικό Μητρώο, Άδεια πτητικής λειτουργίας. 
 • Πιστοποιημένη κατηγορία: προϋποθέσεις πτήσεων, νηολόγηση, Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας, Πιστοποιητικό Εκμεταλλευόμενου ΣΜΗΕΑ (ROC). – Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου (κυρώσεις).
 • Αδειοδότηση χειριστών ΣΜΗΕΑ: κατηγορίες αδειών χειριστών, ικανότητες και ειδικότητες αδειών χειριστών, διαδικασία χορήγησης αδειών χειριστών, εκπαιδευτών και εξεταστών
Θεματική ενότητα 3
Α1/Α3 Κανόνες εναέριας κυκλοφορίας
 • Εναέριος χώρος: Ελεγχόμενος εναέριος χώρος, αεροδιάδρομοι, τερματικές περιοχές (ΤΜΑ), ζώνες κυκλοφορίας αεροδρομίων (ΑΤΖ), ζώνες ελέγχου (CTR). Υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας (ATC, FIS, Alerting Systems) 
 • Κανόνες πτήσης εξ όψεως (VFR) – Αγγελίες (NOTAMS). – Κανόνες εναέριας κυκλοφορίας για διεξαγωγή πτήσεων ΣMHΕΑ (επίπεδα πλεύσης, περιορισμοί, απαγορευμένες περιοχές πτήσεων για ΣMHΕΑ, συμμόρφωση με κανόνες ΕΚ, παραβάσεις – ποινές). 
 • Προσωρινές Αποκλειστικές Περιοχές (Temporary Segregated Areas) για την πτήση ΣMHΕΑ.
 • Πτήσεις ΣMHΕΑ πάνω από κατοικημένη περιοχή και συναθροίσεις 
 • Νυχτερινές πτήσεις .Αναγνώριση και αποφυγή συγκρούσεων – Γεωπερίφραξη.
 • Τύποι λειτουργίας ΣMHΕΑ: Λειτουργία σε απόσταση οπτικής επαφής (Visual Line of Sight – VLOS), Λειτουργία με Επέκταση Οπτικής επαφής (Extended Visual Line of Sight – EVLOS), Λειτουργία Πέραν Οπτικής επαφής (Beyond Visual Line of Sight – BVLOS) 
 • Σχέδια πτήσης (ηλεκτρονική υποβολή, διαδικασίες, προϋποθέσεις, αλλαγές, έγκριση) – Άδειες εναέριας κυκλοφορίες για πτήσεις ΣMHΕΑ σε απαγορευμένες περιοχές.
Θεματική ενότητα 4
Α1/Α3 Αεροναυτιλία
 • Έννοιες: Μεσημβρινός, Ισημερινός, γεωγραφικό μήκος-πλάτος, παρεκτροπή πυξίδας (deviation), μαγνητική απόκλιση πυξίδας (variation), αληθές ίχνος (track), πορεία (heading), ταχύτητα αέρος (Air speed), ταχύτητα εδάφους (ground speed), θέση αέρος ΣΜΗΕΑ (air-position), θέση εδάφους ΣΜΗΕΑ (ground-position), διόπτευση(οβ8Π^), εκτροπή (drift). 
 • Διεθνής τυπική ατμόσφαιρα (ISA) του ICAO: στατική πίεση, δυναμική πίεση, πυκνότητα αέρα, ολική πίεση, αληθής ταχύτητα αέρα (ΑΤΑ) ενδεικνυόμενη ταχύτητα αέρα (ΕΤΑ), διορθωμένη ταχύτητα αέρα (ΔΤΑ), διαφοροποίηση της ΑΤΑ με το ύψος.
 • Διεύθυνση: συσχετισμός αληθών, μαγνητικών και πορειών πυξίδας Σχετική διόπτευση. – Ναυτιλία καθ’ ύψος: αληθές ύψος, ύψος πίεσης, βαρομετρική πίεση, QNH, σχετικό ύψος QFE, διαδικασίες ρύθμισης υψομέτρου για πτήσεις ΣΜΗΕΑ, ύψος πυκνότητας. 
 • Χάρτες: VFR χάρτες, Κλίμακα 1: 500.000 – 1 1.000.000, θέση ΣΜΗΕΑ με συντεταγμένες, σχέδιο πτήσης στο χάρτη, UTC παγκόσμια ώρα (Ανατολή-Δύση). 
 • Προετοιμασία: παράγοντες που επηρεάζουν την διαδρομή, σχέδιο ναυτιλίας, ζυγοστάθμιση, πτητική ικανότητα ΣΜΗΕΑ.
Θεματική ενότητα 5
Ανθρώπινες Δυνατότητες Α1/Α3
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη φυσιολογία, πίεση (άγχος), κόπωση, ίλιγγος, απώλεια προσανατολισμού, οπτικές παραισθήσεις. 
 • Διαχείριση πόρων πληρώματος (CRM-crew resource management).
 • Διαχείριση πόρου μόνου πιλότου (SRM – single pilot resource management). 
 • Διαχείριση ρίσκου (risk management).
 • Λήψη αεροναυτικών αποφάσεων και φυσιολογία (Aeronautical Decision making and Physiology). 
 • Ατυχήματα – Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Θεματική ενότητα 6
Αεροδυναμική Πτήσης Α1/Α3
 • Αεροτομές, έλικες, σχεδίαση πτερύγων, σχεδίαση στροφείου, φόρτος στροφείου, είδη ευστάθειας, πηδάλια ελέγχου ΣΜΗΕΑ. 
 • Συστήματα ανάκτησης, όργανα πτήσης, τεχνητός ορίζοντας, πτητική επιχειρησιακή λειτουργία, ευθεία και οριζόντια πτήση, δυνάμεις κατά την στροφή, απώλεια στήριξης, επιχειρησιακές δυνατότητες ΣΜΗΕΑ, όρια απόδοσης ΣΜΗΕΑ, 
 • Βάρος/φόρτωση και μεταφορά.
Θεματική ενότητα 7
Αεροδυναμική Πτήσης Α1/Α3
 • Συντήρηση: κινητήρες (ηλεκτρικοί, δίχρονοι, τετράχρονοι), τύποι, λειτουργίες και μονάδες ελέγχου ταχύτητας.
 • Ηλεκτρικό σύστημα, τυπικά ηλεκτρικά συστήματα, μέρη αυτών.
 • Σερβοκινητήρες.
 • Συστήματα καυσίμου, τύποι καυσίμου, εφοδιασμός. 
 • Μετάδοση πληροφοριών (data links), χρήση συχνοτήτων ΣΜΗΕΑ GPS, παρεμβολές συχνοτήτων, πρότυπα βάσης δεδομένων, διακοπή μεταφοράς δεδομένων (lost link). 
 • Μπαταρίες, τύποι και παράμετροι μπαταριών, συνδεσμολογία μπαταριών και φόρτιση, επικινδυνότητα.
 • Αυτόματοι πιλότοι(Α/Ρ), ρόλος – χρήση – εσφαλμένη λειτουργία Α/Ρ, συστήματα τερματισμού πτήσης.
 • Σταθμοί εδάφους, κατηγορίες, λειτουργικές απαιτήσεις. 
 • Συστήματα-εξοπλισμός αναγνώρισης κινδύνου και αποφυγής σύγκρουσης: αναγνώριση, διαβάθμιση, διαχείριση και τρόποι αναγνώρισης κινδύνου.
Θεματική ενότητα 8
Ασφάλεια Πτήσης Α1/Α3
 • Ασφάλεια πτήσεων ορισμός
 • Ασφάλεια πτήσεων  Ευρωπαϊκός κανονισμός και τοπικοί κανονισμοί  
 • Αεροναυτιλιακοί περιορισμοί και περιοχές περιορισμένης προσβασιμότητας 
Θεματική ενότητα 9
Προστασία προσωπικών δεδομένων Α1/Α3
 • Ορισμοί 
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων  και ασφάλεια Δεδομένων 
 • Το δικαίωμα στην Ασφάλεια  
 • Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία σχετική με τα ανθρώπινα δικαιώματα  και την ασφάλεια δεδομένων 
Θεματική ενότητα 10
Ασφάλιση Α1/Α3
 • Ορισμοί
 • Τι είναι η ασφάλιση
 • Νομοθετικό πλαίσιο

Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Ανοικτή κατηγορία Υποκατηγορία Α2

Θεματική ενότητα 1
Εισαγωγή στη Ανοικτή κατηγορία υποκατηγορία Α2
 • Ορισμοί
 • Επανάληψη στην θεωρία Α1/Α3
 • Τεστ στην ύλη Α1/Α3
Θεματική ενότητα 2
Αεροπορική Μετεωρολογία
 • Ατμόσφαιρα: τα στρώματα της ατμόσφαιρας, ιδιότητες της ατμόσφαιρας, ο νόμος των τέλειων αερίων, διεθνής πρότυπη ατμόσφαιρα (ISA).  
 • Ενέργεια και θερμοκρασία: θερμότητα και θερμοκρασία, ηλιακή και γήινη ακτινοβολία, μεταβολές της θερμοκρασίας, κλίμακες. 
 •  Ατμοσφαιρική πίεση: βαρομετρική πίεση και χάρτες επιφανείας, χάρτες ανώτερης ατμόσφαιρας (constant pressure charts). 
 • Πυκνότητα – υγρασία: πυκνότητα ατμοσφαιρικού αέρα, υγρασία ατμοσφαιρικού αέρα και χαρακτηριστικά της υγρασίας. – Καταστάσεις ισορροπίας: αδιαβατική μεταβολή, ευστάθεια και αστάθεια, χαρακτηριστικά ευσταθούς και ασταθούς αέρα. 
 • Νέφη: σχηματισμός νεφών, ταξινόμηση νεφών, νεφοκάλυψη, βάση νεφών, οροφή και ίχνη συμπύκνωσης. – Υετός: μορφές υετού, ένταση και διάρκεια υετού. 
 • Άνεμος, χαρακτηριστικά του ανέμου, γεωστροφικός άνεμος, άνεμος βαροβαθμίδας, ημερήσιοι άνεμοι και τοπικοί άνεμοι. 
 • Ομίχλη. 
 • Παγοποίηση: είδη παγοποίησης. εξωτερική παγοποίηση ή παγοποίηση δομής, εσωτερική παγοποίηση. 
 • Καταιγίδα: εξέλιξη καταιγίδας, τύποι καταιγίδων, γραμμή λαίλαπας, ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός. – Αέριες μάζες: αέριες μάζες, μετωπικές επιφάνειες μέτωπα. 
 • Αναταράξεις: θερμικές, μηχανικές, ορεογραφικές, διατμητικός άνεμος (wind shear) αεροδίνες (wake turbulence). 
 • Μετεωρολογικές Αναφορές (reports): METAR, TAF, VOLMET, ATIS
Θεματική ενότητα 3
Απόδοση Πτήσης
 • Ορισμοί
 • Ανατομία ΣμηΕΑ
 • Συντελεστής φόρτου ορισμός, Πρακτικά παραδείγματα. 
 • Μπαταρίες (Είδη, Φόρτωση, Εκφόρτωση, Αποθήκευση, Μεταφορά, Μέτρα προστασίας).
Θεματική ενότητα 4
Τεχνικά και Λειτουργικά Μέτρα Μετριασμού Κινδύνων
 • Ορισμοί
 • Κανόνας 1:1
 • Εκτίμηση Κινδύνου
Θεματική ενότητα 5
Πρακτική σε πτήση, Αυτό - εκπαίδευση
 • Βασικές ασκήσεις 
 • Ασκήσεις Ακρίβειας
 • Ασκήσεις για προχωρημένους χειριστές  
 • Συμπλήρωση του log book

Γ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Εξειδίκευση στην Ασφάλεια και Επιτήρηση (Security Course)

 • Συστήματα μη επανδρωμένων Αεροσκαφών και επιδόσεις
 • Η χρήση ΣμηΕΑ σαν Security tool ( Drones as a security tool, Thermal imaging,
 • Risk and Vulnerability Assessments, Counter-drone technology) 
 • Εκπαίδευση σε εξομοιωτή. 
 • Πρακτική σε πτήση.
Επικοινωνίες
 • Βασική φρασεολογία – Πρακτικά μαθήματα.
 • GNSS/GPS: αρχές λειτουργίας, λειτουργικός έλεγχος.
 • Θεωρία συχνοτήτων: χαρακτηριστικά συχνοτήτων, περιορισμοί συχνοτήτων, χρήση συχνοτήτων επικοινωνίας σταθμού ελέγχου και ΣΜΗΕΑ.
Διαχείριση Ρίσκου
 • Ορισμοί και μεθοδολογία Διαχείριση ρίσκου ( risk management)
 • Λήψη αεροναυτικών αποφάσεων και φυσιολογία (Aeronautical Decision making and Physiology).
 • Ατυχήματα – Διαδικασίες έκτακτης ανάγκη

Δ’ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Εξειδίκευση στην Γεωργίας ακριβείας

Προϋποθέσεις

 • Πιστοποιητικό Χειριστή UAS εν ισχύ

Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των ΣμηΕΑ σε όλο το φάσμα της παραγωγής αγροτικών προϊόντων.

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συγκεκριμένου προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα:

 • Έχουν τη θεωρητική κατάρτιση για την αποτύπωση και χαρτογράφηση αγροτεμαχίων.
 • Έχουν τη θεωρητική κατάρτιση για την εφαρμογή προϊόντων φυτοπροστασίας και λίπανσης καλλιεργειών.
 • Γνωρίζουν τα νομικά προαπαιτούμενα ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας που απαιτούν πιστοποιημένη γνώση στο χώρο της γεωργίας ακριβείας.

 

Δομή προγράμματος

 • 1η διδακτική ενότητα: Τι είναι η γεωργία ακριβείας. Χαρακτηριστικά ελληνικής γεωργίας
 • 2η διδακτική ενότητα: Χαρτογράφηση και αποτύπωση αγροτεμαχίων. Συλλογή στοιχείων καλλιεργειών
 • 3η διδακτική ενότητα: Εφαρμογές φυτοπροστασίας, λίπανσης, άρδευσης
 • 4η διδακτική ενότητα: Εφαρμογές για την ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής
 • 5η διδακτική ενότητα: Εφαρμογές στη ζωϊκή παραγωγή
 • 6η διδακτική ενότητα: Νομικό πλαίσιο για τις εφαρμογές από ΣμηΕΑ
 • 7η διδακτική ενότητα: Κριτήρια επιλογής ΣμηΕΑ για τη γεωργία
 • 8η διδακτική ενότητα: Πρακτική άσκηση

Κόστος Προγράμματος

Tο κόστος παρακολούθησης του προγράμματος αναλύεται στους παρακάτω πίνακες:

Α1/Α3

200
 • Α' Θεματικός κύκλος
 • 60 ώρες

Α2

200
 • Β' Θεματικός κύκλος
 • Διάρκεια 40 ώρες

Α1/Α3/Α2

320
 • Α' και Β' Θεματικός κύκλος
 • Διάρκεια 100 ώρες

Εξειδίκευση στην ασφάλεια και επιτήρηση

320
 • Γ' Θεματικός κύκλος
 • Διάρκεια 60 ώρες

Εξειδίκευση στην Γεωργία Ακριβείας

360
 • Δ' Θεματικός κύκλος
 • Διάρκεια 140 ώρες
Πρόγραμμα Θεματικός Κύκλος Κόστος
(€)
Διάρκεια
(ώρες)
ECVET Προαπαιτούμενα
Α1/Α3Α’ 200603
Α2Β’200402Ολοκλήρωση του προγράμματος Α1/Α3
Α1/Α3/Α2Α’, Β’3201005
Εξειδίκευση στην ασφάλεια και επιτήρησηΓ’320603Πιστοποιητικό Χειριστή UAS σε ισχύ
Εξειδίκευση στην Γεωργία ΑκριβείαςΔ’3601407Πιστοποιητικό Χειριστή UAS σε ισχύ
 •  

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος

Χρήστος Μιχαλακέλης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

michalak@hua.gr

FAQ - Συχνές Ερωτήσεις

Ο κανονισμός ΕΑSA διαιρεί τις πτήσεις σε 3 μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους.Την ανοιχτή, την ειδική και την πιστοποιημένη.

Η Dronexprts μας αναλύει με τα μέχρι τώρα δεδομένα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την ειδική κατηγορία στα ΣμηΕΑ:

Ειδική κατηγορία:

 • H ειδική κατηγορία αναφέρεται σε πτητικές λειτουργίες μεσαίου κινδύνου που υπερβαίνουν τους περιορισμούς της «ανοιχτής» κατηγορίας
 • Οι πτητικές λειτουργίες με ΣμηΕΑ άνω των 25 κιλών MTOM ή / και που λειτουργούν πέρα από την οπτική οπτική γωνία (BVLOS) θα εμπίπτουν συνήθως στην «Ειδική» κατηγορία.

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι εκμεταλλευόμενοι θα πρέπει είτε :

 1. να διενεργήσουν αξιολόγηση κινδύνου χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη μέθοδο που ονομάζεται SORA και να ορίσουν μέτρα μετριασμού,
 2. να επαληθεύσουν ότι συμμορφώνονται με ένα συγκεκριμένο σενάριο που ορίζεται από την EASA. Σε αυτή τη βάση θα μπορούν να λάβουν άδεια από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Ένας operator μπορεί να λειτουργήσει στην «Ειδική», όταν δεν πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην ανοικτή κατηγορία.

 • Πτήσεις μεσαίου κινδύνου που υπερβαίνουν τους περιορισμούς της Ανοικτής κατηγορίας
 • Μέγιστη Μάζα απογείωσης πάνω από 25Kgr
 • Πτήσεις πέραν της οπτικής επαφής (BVLOS)
 • Πτήσεις σε ύψος άνω των 120 m

Nαι, απαιτείται. Στην ειδική κατηγορία, η εκπαίδευση εξαρτάται από τη λειτουργία που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε. Με εξαίρεση την περίπτωση που η λειτουργία εμπίπτει σε ένα τυποποιημένο σενάριο, μετά την εκτίμηση κινδύνου, θα πρέπει να προτείνετε μία πιθανή εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων στην ΑΠΑ. Η ΑΠΑ θα αξιολογεί , σε κάθε περίπτωση, την επάρκεια της εκπαίδευσης και εάν την επιβεβαιώσει, στην άδεια πτητικής λειτουργίας, αυτή η εκπαίδευση καθίσταται η απαιτούμενη εκπαίδευση.

Εάν η λειτουργία σας εμπίπτει σε ένα τυποποιημένο σενάριο (Standard Scenario), ο χειριστής θα πρέπει:

 • Να κατέχει πιστοποιητικό θεωρητικής γνώσης (STS) χειριστη drone για λειτουργία υπό τυποποιημένα σενάρια.
 • Να πραγματοποιήσει διαπίστευση ολοκλήρωσης της πρακτικής κατάρτισης δεξιοτήτων STS-x.
 • Για να γίνει αυτό, ο χειριστής θα πρέπει να ολοκληρώσει και να περάσει επιτυχώς το διαδικτυακό εκπαιδευτικό μάθημα A1/A3 ή και Α2

Τόσο το πιστοποιητικό όσο και η διαπίστευση μπορούν να εκδοθούν από αρμόδια αρχή ή από οντότητα που επιλέγεται να το πράξει.

Εάν η λειτουργία εμπίπτει σε ένα τυποποιημένο σενάριο, ο χειριστής πρέπει να λάβει:

 • πιστοποιητικό θεωρητικής γνώσης χειριστή για λειτουργία στα τυποποιημένα σενάρια μετά από διαδικτυακά εκπαιδευτικά μαθήματα και επιτυχημένη θεωρητική εξέταση
 • πιστοποίηση ολοκλήρωσης της πρακτικής εκπαίδευσης δεξιοτήτων για το συγκεκριμένο τυποποιημένο σενάριο υπό το οποίο εκπαιδεύθηκε.
 • Ένα πιστοποιητικό επάρκειας χειριστή ΣμηΕΑ για την ειδική κατηγορία θα εκδίδεται από την ΑΠΑ, και θα έχει ισχύει για 5 χρόνια.
 • Για πτητικές λειτουργίες στην ειδική κατηγορία που δεν καλύπτονται από τυποποιημένα σενάρια, η εκπαίδευση θα καθορίζεται στην άδεια πτητικής λειτουργίας που παρέχεται από την ΑΠΑ.
 • Δεν απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό ή και πιστοποιητικό αγγλικών παρά μόνο εάν ζητηθεί από την ΑΠΑ στο πλαίσιο της άδειας πτητικής λειτουργίας.

Ναι, η εκπαίδευση που πραγματοποιείται σε ένα κράτος μέλος της EASA αναγνωρίζεται σε όλα τα άλλα Κράτη Μέλη.

Πρώτα ελέγξτε αν η λειτουργία σας μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα τυποποιημένο σενάριο. Εάν μπορεί υποβάλετε δήλωση στην ΑΠΑ. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ΣμηΕΑ που φέρει την κατάλληλη ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (CE) 5 ή 6. Αφού υποβάλετε τη δήλωση, θα λάβετε την επιβεβαίωση παραλαβής και πληρότητας και θα λειτουργήσετε σύμφωνα με τους περιορισμούς του τυποποιημένου σεναρίου. Διαφορετικά, υπάρχουν άλλα μέσα για να λάβετε άδεια πτητικής λειτουργίας στην ειδική κατηγορία, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που θέτει η επιχείρηση.

 1. Ο εκμεταλλευόμενος υποβάλει αίτηση πτητικής λειτουργίας συνοδευόμενη με τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου της προβλεπόμενης λειτουργίας, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία για την εκτίμηση κινδύνου. Μια πιθανή μέθοδος είναι η ειδική εκτίμηση λειτουργικού κινδύνου SORA (Specific Operation Risk Assessment). Αυτή η μεθοδολογία βοηθά στον εντοπισμό του επιπέδου κινδύνου της λειτουργίας και των μέτρων για μετριασμού του κινδύνου. Όταν διαπιστωθεί συμμόρφωση με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, η ΑΠΑ εκδίδει άδεια πτητικής λειτουργίας για τον εκμεταλλευόμενο.
 2. Ο εκμεταλλευόμενος υποβάλει αίτηση πτητικής λειτουργίας μέσω προκαθορισμένης εκτίμησης κινδύνου PDRA(PreDefined Risk Assessment) ως μια απλοποίηση για το φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ που διενεργεί αξιολόγηση κινδύνου. Τόσο ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ όσο και η ΑΠΑ θα επωφεληθούν από τα τυποποιημένα μέτρα που ορίζονται στο PDRA.

Ως φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ που πετά στην ειδική κατηγορία, θα πρέπει:

 • να βεβαιωθείτε ότι το ΣμηΕΑ εμφανίζει τον αριθμό εγγραφής εκμεταλλευόμενου (π.χ. με αυτοκόλλητο) και ότι ο ίδιος αριθμός (συν τρεις κρυφούς αριθμούς) έχει μεταφερθεί στο σύστημα απομακρυσμένης αναγνώρισης
 • να εκπονήσετε επιχειρησιακές διαδικασίες (απαιτούνται γραπτές διαδικασίες όταν ο εκμεταλλευόμενος χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν χειριστές, αλλιώς αρκεί ο χειριστής να ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζει ο κατασκευαστής στο εγχειρίδιο χρήστη)
 • να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ραδιοπαρεμβολές που μπορεί να επηρεάσουν τη σύνδεση χειρισμού και ελέγχου του ΣμηΕΑ
 • να ορίσετε έναν χειριστή για κάθε λειτουργία. Είναι σημαντικό να είναι σαφές ποιος είναι ο υπεύθυνος χειριστής για κάθε πτήση.
 • να διασφαλίσετε ότι ο χειριστής και το προσωπικό που υποστηρίζει τη λειτουργία του ΣμηΕΑ είναι εξοικειωμένοι με το εγχειρίδιο χρήστη και με τις διαδικασίες του εκμεταλλευόμενου
 • να βεβαιωθείτε ότι οι χάρτες στο σύστημα γεωενημερότητας του ΣμηΕΑ είναι ενημερωμένοι, εκτός εάν πετάτε σε μια γεωγραφική ζώνη όπου δεν απαιτείται γεωενημερότητα
 • να βεβαιωθείτε ότι έχει ετικέτα συμμόρφωσης CE (0 έως 4) τοποθετημένη στο ΣμηΕΑ, εκτός εάν είναι ιδιοκατασκευή
 • να βεβαιωθείτε ότι τα άτομα που εμπλέκονται στη λειτουργία του ΣμηΕΑ γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχονται σε επιχειρήσεις στις υποκατηγορίες A2 και A3
 • να εκτελείτε κάθε λειτουργία εντός των περιορισμών που ορίζονται στη δήλωση ή στην άδεια πτητικής λειτουργίας
 • να εκπονήσετε διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επιχείρησης
 • να θεσπίσετε μέτρα κατά της παράνομης παρέμβασης και της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
 • να διασφαλίσετε ότι προστατεύονται το προσωπικό απόρρητο των ατόμων και ενδέχεται επίσης να απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου για την προστασία δεδομένων
 • να παρέχετε στον χειριστή ΣμηΕΑ οδηγίες για τον τρόπο ελαχιστοποίησης της ενόχλησης που προκαλείται από θόρυβο και τις εκπομπές καυσαερίων
 • να διασφαλίσετε ότι ο χειριστής ΣμηΕΑ που διεξάγει την επιχείρηση και το άλλο υπεύθυνο προσωπικό συμμορφώνονται με όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία στην ειδική κατηγορία
 • να διατηρείτε αρχείο της λειτουργίας του ΣμηΕΑ
 • να διατηρείτε το ΣμηΕΑ σε κατάλληλη κατάσταση ώστε να διασφαλίζετε η ασφαλής λειτουργία.

Ως χειριστής ΣμηΕΑ θα πρέπει πριν από την πτήση:

 • να έχετε ολοκληρώσει την εκπαίδευση και την εξέταση που απαιτείται για τον τύπο της λειτουργίας που θα συμμετάσχετε.
 • να έχετε τις σχετικές επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τυχόν γεωγραφικές ζώνες που δημοσιεύονται από την ΑΠΑ.
 • να ελέγξετε για εμπόδια και για την παρουσία ατόμων που δεν εμπλέκονται στη λειτουργία του ΣμηΕΑ
 • να ελέγξετε ότι το ΣμηΕΑ είναι κατάλληλο για πτήση και για την επιχείρηση που θα αναλάβει.
 • να βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά (εάν υπάρχει). και
 • να βεβαιωθείτε ότι το βάρος του ΣμηΕΑ βρίσκεται εντός του ορίου της κατηγορίας ή της υποκατηγορίας της προβλεπόμενης λειτουργίας.
 • να βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον λειτουργίας είναι συμβατό με τους εγκεκριμένους ή δηλωμένους περιορισμούς
 • να διασφαλίσετε ότι οι Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας, οι χρήστες του εναέριου χώρου και άλλοι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για την επιδιωκόμενη λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης στην ειδική κατηγορία, θα πρέπει:

 • να μην χειρίζεστε το ΣμηΕΑ όταν δεν είστε ικανοί είτε λόγω της κατανάλωσης ψυχοδραστικών / παραισθησιογόνων ουσιών ή αλκοόλ, είτε λόγω ασθένειας.
 • να διατηρείτε το ΣμηΕΑ σε απόσταση τέτοια ώστε να μπορείτε να το δείτε καθαρά. Οι παρατηρητές ΣμηΕΑ πρέπει να βρίσκονται δίπλα σας, έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αμέσως μαζί σας σε περίπτωση που δουν ένα εμπόδιο και να σας δώσουν οδηγίες π.χ. για να προσγειώσετε αμέσως το ΣμηΕΑ.
 • εάν εσείς ή ο παρατηρητής δείτε ένα επανδρωμένο αεροσκάφος, οφείλετε να του παρέχετε προτεραιότητα και να βεβαιωθείτε ότι το ΣμηΕΑ είναι μακριά από αυτό. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη λειτουργία, θα πρέπει να προσγειώσετε το ΣμηΕΑ αμέσως.
 • να συμμορφώνεστε με τον περιορισμό των γεωγραφικών ζωνών.
 • να χειρίζεστε το ΣμηΕΑ σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη του κατασκευαστή.
 • να συμμορφώνεστε με τις διαδικασίες του φορέα εκμετάλλευσης του ΣμηΕΑ.
 • να μην λειτουργείτε όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης
 • να συμμορφώνεστε με τους εγκεκριμένους ή δηλωμένους περιορισμούς.
 • Παραμένει υποχρεωτικό να εκπαιδευτώ στην ειδική κατηγορία, δεδομένου ότι πετούσα ΣμηΕΑ πριν τεθoύν σε ισχύ οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί;
 • Τυχόν πιστοποιητικά επάρκειας εξ αποστάσεως χειριστών που εκδόθηκαν από την ΑΠΑ και αφορούν την ειδική κατηγορία θα παραμείνουν σε ισχύ έως την 1η Ιανουαρίου 2022, μετά την οποία θα πρέπει να έχουν μετατραπεί σε πιστοποιητικά σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ της EASA και άλλων Χωρών, στον τομέα των ΣμηΕΑ, η εκπαίδευση ή τα προσόντα που αποκτήθηκαν στη χώρα διαμονής σας δεν θα γίνουν αποδεκτά στην ΕΕ. Επομένως, θα πρέπει να υποβληθείτε στην απαιτούμενη εκπαίδευση πριν μπορέσετε να πετάξετε το ΣμηΕΑ σας.

Το πιστοποιητικό φορέα εκμετάλλευσης ελαφρών ΣμηΕΑ (LUC) είναι πιστοποιητικό έγκρισης ενός οργανισμού. Οι φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ μπορούν να ζητήσουν από την ΑΠΑ να αξιολογήσει τον οργανισμό τους, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκτιμήσουν οι ίδιοι τον κίνδυνο μιας επιχείρησης. Η ΑΠΑ θα εκδώσει ένα LUC και θα εκχωρήσει προνόμια στον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ, με βάση το επίπεδο ωριμότητάς του. Τα προνόμια ενδέχεται να επιτρέπουν στον οργανισμό να αυτο-εξουσιοδοτεί πτητικές λειτουργίες, χωρίς να υποβάλει αίτηση για άδεια πτητικής λειτουργίας.