Νέο Πρόγραμμα Ψηφιακό Αλφάβητο

Ημερομηνία

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το e-learning πρόγραμμα Ψηφιακό Αλφάβητο του νέου Εκπαιδευτικού Κύκλου! Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: 13/03/2022 – Έναρξη μαθημάτων: 11/04/2022.

Το πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και πλήρως εξ αποστάσεως. Δωρεάν πρόσβαση στον Ά θεματικό κύκλο. Δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξοικείωση με απαιτούμενες γνώσεις και εφαρμοσμένες δεξιότητες στη ψηφιακή εκπαίδευση. Το πρόγραμμα αφορά την εκμάθηση σύγχρονων καινοτόμων διαθέσιμων και εύχρηστων ψηφιακών εργαλείων. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν βασικές και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν θεμελιώδεις εφαρμογές ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και συνεργατικά εργαλεία του υπολογιστικού νέφους (cloud computing).

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού Προγράμματος, οι Εκπαιδευόμενοι θα:

  • εκπαιδευτούν στη χρήση καινοτόμων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing)
  • γνωρίσουν τις σουίτες των πιο ευρέως διαδεδομένων συνεργατικών εργαλείων, όπως τη Google Suite
  • διαχειρίζονται εφαρμογές μέσω συνεργατικών εργαλείων, όπως επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, δημιουργία παρουσιάσεων, ερωτηματολογίων, δουλεύοντας τόσο σε ομάδες, όσο και ατομικά
  • μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες, όπως απομακρυσμένη διαχείριση υπολογιστών (Google Remote Desktop), εφαρμογές τηλεδιασκέψεων (Google Meet) και άλλες σύγχρονες υπηρεσίες του διαδικτύου
  • έχουν αποκτήσει βασικές και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες έχουν άμεση εφαρμογή στην καθημερινή μας ζωή και, κυρίως, στην αγορά εργασίας.έχουν πρόσβαση σε πλούσιες πηγές μάθησης για περαιτέρω εμπλουτισμό της γνώσης τους
  • είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας που απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • απόφοιτους και φοιτητές Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
  • απόφοιτους μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης)
  • απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • εκπαιδευτικούς

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται στο σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών από το ΑΣΕΠ και την ένταξη στους επικουρικούς πίνακες (Ν4589/2019), καθώς και για τη διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης και Διευθυντών- Υποδιευθυντών σχολείων (Ν4823/2021)

Share: