ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Μοριοδοτούμενο - Πλήρως εξ αποστάσεως

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 25/02/2024

Έναρξη Μαθημάτων: 01/03/2024

Πληροφορίες Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξοικείωση με απαιτούμενες γνώσεις και εφαρμοσμένες δεξιότητες στη ψηφιακή εκπαίδευση. Το πρόγραμμα αφορά την εκμάθηση σύγχρονων καινοτόμων διαθέσιμων και εύχρηστων ψηφιακών εργαλείων. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν βασικές και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν θεμελιώδεις εφαρμογές ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και συνεργατικά εργαλεία του υπολογιστικού νέφους (cloud computing). H πανδημία του COVID-19 συνεχίζει και πλήττει την οικονομία και η χρήση του Η/Υ είτε στην εργασία, είτε στην εκπαίδευση αλλά και σε απλές καθημερινές εργασίες είναι ζωτικής σημασίας. Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των συναλλαγών καθιστά άμεση ανάγκη την εκμάθηση και διαχείριση υπηρεσιών διαδικτύου και συνεργατικών εργαλείων.

270
 • 400 ώρες, 9 μήνες
 • 20 Πιστωτικές Μονάδες ECVET
 • Δώρο η Εγγραφή

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού Προγράμματος, οι Εκπαιδευόμενοι θα:

 • εκπαιδευτούν στη χρήση καινοτόμων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing)
 • γνωρίσουν τις σουίτες των πιο ευρέως διαδεδομένων συνεργατικών εργαλείων, όπως τη Google Suite
 • διαχειρίζονται εφαρμογές μέσω συνεργατικών εργαλείων, όπως επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, δημιουργία παρουσιάσεων, ερωτηματολογίων, δουλεύοντας τόσο σε ομάδες, όσο και ατομικά
 • μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες, όπως απομακρυσμένη διαχείριση υπολογιστών (Google Remote Desktop), εφαρμογές τηλεδιασκέψεων (Google Meet) και άλλες σύγχρονες υπηρεσίες του διαδικτύου
 • έχουν αποκτήσει βασικές και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες έχουν άμεση εφαρμογή στην καθημερινή μας ζωή και, κυρίως, στην αγορά εργασίας.
  έχουν πρόσβαση σε πλούσιες πηγές μάθησης για περαιτέρω εμπλουτισμό της γνώσης τους
 • είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας που απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • απόφοιτους και φοιτητές Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
 • απόφοιτους μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης)
 • απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • εκπαιδευτικούς

Μοριοδότηση  (για εκπαιδευτικούς και άλλους)

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ν. 4589/ 2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019).
 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019)
 • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).
 • Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021).
 • 2 μόρια ως εκπαιδευτές ενηλίκων σε ΚΔΒΜ (στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων, 0,25 μόρια ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων

Α΄ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Tο Ψηφιακό Αλφάβητο σας προσφέρει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό/διδακτικό υλικό του Α’ Θεματικού Κύκλου (150 ώρες, 3 μήνες)! Eφόσον τον παρακολουθήσετε και τον ολοκληρώσετε επιτυχώς, δικαιούστε Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης εκδίδεται με κόστος 50€.

Στόχος της ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στις βασικές έννοιες της 4η Βιομηχανικής Επανάστασης, παρουσιάζοντας τις σύγχρονες ψηφιακές τάσεις και τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσα από τις σύγχρονες εφαρμογές, όπως:

 • το υπολογιστικό νέφος (Cloud Computing),
 • το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things),
 • οι έξυπνες πόλεις (Smart Cities) και τα έξυπνα σπίτια (smart homes),

 

αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες για ψηφιακές δεξιότητες.

Στην παρούσα ενότητα εκπαιδευόμενο διδάσκεται για το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις δυνατότητες που παρέχει και μαθαίνει για τη διαδικασία της αποθήκευσης αρχείων στο υπολογιστικό νέφος χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Google drive. Το Google Drive είναι μια δωρεάν υπηρεσία από τη GooΤο Google Classroom είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης για την εκπαίδευση που σκοπό έχει να απλοποιήσει τον μέχρι τώρα τρόπο που διεξάγεται η ανάθεση και η βαθμολόγηση των εργασιών και να ενισχύσει τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

Παρουσίαση του Google Classroom

Εφαρμογή στη σχολική τάξη.gle, η οποία σας επιτρέπει την αποθήκευση αρχεία online, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά από οπουδήποτε στον κόσμο, με τη χρήση του cloud. Το Google Drive δίνει επίσης πρόσβαση σε δωρεάν εφαρμογές web για τη δημιουργία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και άλλων τύπων αρχείων. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιαστεί η μεταφόρτωση (upload) και λήψη (download) αρχείων/φακέλων στο υπολογιστικό νέφος. Επιπλέον η δημιουργία φακέλων/υποφακέλων, ο διαμοιρασμός αρχείων/ φακέλων και ο συγχρονισμός αρχείων.

Η G-Suite είναι μια από τις δημοφιλέστερες, και ευρέως χρησιμοποιούμενες ομάδες συνεργατικών εργαλείων. Στόχος της παρούσας ενότητας είναι η εξοικείωση με το περιβάλλον του επεξεργαστή κειμένου της G-Suite. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η εκμάθηση των δυνατοτήτων που παρέχει η εφαρμογή Google docs. Το Google Docs ή Έγγραφα Google είναι επεξεργαστής εγγράφου που αποτελεί τμήμα ενός δωρεάν διαδικτυακού λογισμικού (web-based) «σουίτας γραφείου», το οποίο προσφέρεται από την Google στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Drive. Είναι διαδικτυακή εφαρμογή, χαρακτηριστικό που σημαίνει ότι δεν απαιτεί εγκατάσταση σε κάποιο συγκεκριμένο υπολογιστή. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί το περιβάλλον του Google docs και πως γίνεται η μορφοποίηση κειμένου, δημιουργία παραγράφων και λιστών, διαμοιρασμός του αρχείου για ταυτόχρονη επεξεργασία από όλη την ομάδα, εισαγωγή εικόνων σε κείμενο και δημιουργία πινάκων. Εκμάθηση συνεργατικής μορφοποίησης κειμένων ταυτόχρονα από πολλούς χρήστες.

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση με το περιβάλλον δημιουργίας παρουσιάσεων (presentations) με το αντίστοιχο λογισμικό της G Suite, Google Slides. H ενότητα αυτή περιλαμβάνει την εκμάθηση των δυνατοτήτων που παρέχει η εφαρμογή Google Slides. Το Google Slides είναι εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων και αποτελεί τμήμα ενός δωρεάν διαδικτυακού λογισμικού (web-based) «σουίτας γραφείου», το οποίο προσφέρεται από την Google στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Drive. Είναι διαδικτυακή εφαρμογή, χαρακτηριστικό που σημαίνει ότι δεν απαιτεί εγκατάσταση σε κάποιο συγκεκριμένο υπολογιστή. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστει ο τρόπος δημιουργίας παρουσιάσεων με εισαγωγή κειμένου και άλλων πολυμεσικών μέσων και θα αναδειχθεί ο συνεργατικός χαρακτήρα της G Suite.

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση με τα λογιστικά φύλλα της G Suite, Google Sheets.

H ενότητα αυτή περιλαμβάνει την εκμάθηση των δυνατοτήτων που παρέχει η εφαρμογή Google Sheets. Το Google Sheets είναι εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων και αποτελεί τμήμα ενός δωρεάν διαδικτυακού λογισμικού (web-based) «σουίτας γραφείου», το οποίο προσφέρεται από την Google στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Drive. H ενότητα περιλαμβάνει τη δημιουργία και μορφοποίηση πινάκων. Επιπλέον παρουσιάζονται οι βασικές συναρτήσεις, π.χ. SUM, AVERAGE και ο τρόπος εφαρμογής τους. Επιπλέον αναδεικνύεται η δημιουργία συνεργατικών λογιστικών φύλλων από πολλαπλούς χρήστες.

Στόχος της ενότητας είναι η γνωριμία με το περιβάλλον των Google Forms. Δημιουργία και επεξεργασία φορμών, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Google Forms. Το Google Forms είναι εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων και αποτελεί τμήμα ενός δωρεάν διαδικτυακού λογισμικού (web-based) «σουίτας γραφείου», το οποίο προσφέρεται από την Google στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Drive. Αποτελεί το πιο γνωστό διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία ερωτηματολογίων, πραγματοποίησης online εξετάσεων κλπ. Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής διαφόρων τύπων ερωτήσεων και διαμοιράζεται ιδιαίτερα εύκολα. Εκμάθηση δημιουργίας ερωτηματολογίων και διαμοιρασμού τους, δημιουργία υποδειγμάτων (αυτοματοποιημένων) για τη διεξαγωγή εξετάσεων, κλπ.

To Google Meet είναι μια υπηρεσία βιντεο-επικοινωνίας. Το θεμελιώδες χαρακτηριστικό του Google Meet είναι η διεπαφή του που είναι αφιερωμένη στη διευκόλυνση εικονικών και επαγγελματικών συναντήσεων, για το λόγο αυτό έχει προληπτικά μέτρα, αντι-κατάχρηση και κρυπτογραφημένες τηλεδιασκέψεις, τα οποία θα διασφαλίσουν μια ασφαλή και επαγγελματική εμπειρία για τους χρήστες. Στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση του περιβάλλοντος του Google Meet, η εκμάθηση δημιουργίας τηλεδιασκέψεων ο τρόπος διαμοιρασμού της οθόνης, η καταγραφή τηλεδιάσκεψης και λοιπές λειτουργίες.

 

Απομακρυσμένη πρόσβαση, είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε υπολογιστή ή σε δίκτυο από απόσταση. Εκτός από την ιδιωτική χρήση, είναι δημοφιλής και απαραίτητη σε επιχειρήσεις όπου οι εργαζόμενοι μπορεί να χρειαστούν πρόσβαση στο δίκτυο και τον υπολογιστή της εργασίας τους ανά πάσα στιγμή. Επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλων εφαρμογών λογισμικού, το οποίο επιτρέπει τη χρήση του ποντικιού και του πληκτρολογίου ενός απομακρυσμένου Η/Υ. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται τα δημοφιλέστερα λογισμικά για απομακρυσμένη πρόσβαση σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα λογισμικά αυτά που χρησιμοποιείται για τη διαδραστική υποστήριξη του εντοπισμού σφαλμάτων και τη συντήρηση του απομακρυσμένου υπολογιστή. Δίνουν τη δυνατότητα να διαμοιρασμού και μεταφοράς αρχείων. Σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση του περιβάλλοντος του TeamViewer, του δημοφιλέστερου λογισμικού, η εκμάθηση της απομακρυσμένης πρόσβασης σε Η/Υ αλλά και η μεταφορά αρχείων.

Το Ημερολόγιο Google είναι μια ισχυρή, δωρεάν υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση του προγράμματος και το συντονισμό γεγονότων. Διαθέτει πολλά χρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως τη δυνατότητα κοινής χρήση ημερολογίων με άλλους χρήστες, την οργάνωση τηλε-διασκέψεων, το συγχρονισμό με άλλες συσκευές, κλπ. Η πρόσβαση στο ημερολόγιο μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε υπολογιστή ή κινητή συσκευή, μέσω του λογαριασμού Google.

 • Περιήγηση στο Ημερολόγιο Google
 • Δημιουργία Συμβάντος
 • Δημιουργία νέων ημερολογίων
 • Κοινή χρήση και προσαρμογή ημερολογίων

Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στόχος της ενότητας είναι η εκμάθηση του περιβάλλοντος WordPress. Το WordPress είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα, το οποίο αποτελεί τον πιο δημοφιλές ίσως λογισμικό για τη δημιουργία ιστοτόπων (web sites), blogs, ανάπτυξη e-shops και άλλων εφαρμογών. 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει:

 • Γνωριμία με το περιβάλλον του WordPress και τις  δυνατότητες του. 
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση ιστοσελίδων. Δημιουργία μενού, posts, εισαγωγή κειμένου, εικόνων και video.
 • Εκμάθηση δημιουργίας και υπερσυνδέσμων.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν στο μυαλό τους την αξιολόγηση ως μία διαδικασία που πρέπει να περιλαμβάνει χαρτί και μολύβι, αυστηρή και ενταγμένη μέσα σε ένα πλαίσιο. Τα ψηφιακά εργαλεία δίνουν τη δυνατότητα η διαδικασία αυτή να γίνει πιο ευχάριστη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Εμπλέκοντας τους μαθητές με ψηφιακά κουίζ, πέραν της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, τους προσφέρουν την άμεση ανατροφοδότηση. Μία έννοια που έχει ιδιαίτερη σημασία για την μαθησιακή τους πορεία. Τα ψηφιακά κουίζ μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο μέσα σε περιβάλλον τάξης, όσο και σαν εργαλεία αυτο-αξιολόγησης των μαθητών σε ένα πλαίσιο αναστοχασμού του «τι έχω μάθει τελικά και τι δεν έχω μάθει».

Στόχος της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση και αξιοποίηση εργαλείων για την ανάπτυξη ψηφιακών κουιζ και δραστηριοτήτων. Δημοφιλή εργαλεία για δημιουργία ψηφιακών κουιζ είναι το Kahoot και το Quizz.

 • Γνωριμία με το περιβάλλον Kahoot και Quizz.
 • Δημιουργία ψηφιακού κουίζ και δραστηριοτήτων Quizz και Kahoot και αξιοποίησή τους στη διαδικασία της διδασκαλίας.

Τα κόμικς αποτελούν εκπαιδευτικό εργαλείο και διαφοροποιούν το ύφος του μαθήματος. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται λογισμικά για τη δημιουργία κόμικς.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τρόποι χρήσης στο Youtube. To Youtube είναι σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία της διδασκαλίας και διάφορα video προβάλλονται μέσα στη τάξη. Τα ανεπιθύμητα ή τα ακατάλληλα σχόλια που υπάρχουν στα video που παρακολουθούν οι μαθητές αλλά και οι διάφορες διαφημίσεις μπορούν να παρακαμφθούν με τη χρήση διαφόρων εργαλείων.

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η καταγραφή της οθόνης Η/Υ σε video και η χρησιμότητα της. Η καταγραφή οθόνης είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο χρήστης καταγράφει όσα συμβαίνουν στην οθόνη του. Η διαδικασία αυτή μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για τη δημιουργία βίντεο tutorial καθώς και για βιντεοπαρουσιάσεις, όπου ο χρήστης με τη βοήθεια κάμερας και μικροφώνου του υπολογιστή εμφανίζεται και αυτός στην οθόνη και ακούγεται η φωνή του.

Τα βιβλία σε ψηφιακή μορφή (e-books) είναι ένα νέο εκπαιδευτικό μέσο που γνωρίζε αυξανόμενη χρήση. Η λειτουργικότητα ενός ψηφιακού βιβλίου εξαρτάται από το πρότυπο που έχει χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεσή του και εν μέρει από τα χαρακτηριστικά της συσκευής που θα το προβάλει. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τύποι και πρότυπα για την ανάπτυξη ψηφιακών βιβλίων κάποια από τα οποία επιτρέπουν στο χρήστη-αναγνώστη να κάνει μια σειρά λειτουργιών εκτός από το ξεφύλλισμα, όπως είναι η εισαγωγή εικόνας, το μαρκάρισμα λέξεων και η καταχώρηση σχολίων. Σαν συνέπεια όλων αυτών, τα ψηφιακά βιβλία επεκτείνονται και στην εκπαίδευση αφού έχουν πρόσθετη αξία ως εκπαιδευτικά εργαλεία.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται λογισμικά με τα οποία ο χρήστης μετατρέπει τη φωνή του σε κείμενο καθώς και λογισμικό για τη μετατροπή κειμένου σε αφήγηση.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αποθετήρια για διαδραστικούς χάρτες, ιστοριογραμμές, και δημιουργία On-line συλλογών π.χ. μια ψηφιακή βιβλιοθήκη και προτάσεις ενσωμάτωσής της στη σχολική τάξη.

Τα Ψηφιακά Αποθετήρια είναι συστήματα που παρέχουν την υποδομή για την οργάνωση, τεκμηρίωση, αποθήκευση, διαχείριση και τη διανομή ψηφιακού περιεχομένου. Φιλοξενούν ψηφιακούς πόρους μαζί με κατάλληλες πληροφορίες για αυτά (metadata – μεταδεδομένα), ώστε να διευκολύνεται η πλοήγηση, η αναζήτηση, ο εντοπισμός και η αξιοποίησή τους. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα πιο δημοφιλή ψηφιακά αποθετήρια.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ένας δωρεάν διαδικτυακός ασπροπίνακας (whiteboard) για όλες τις συσκευές. Οι διαδικτυακοί ασπροπίνακες αποτελούν τη ψηφιακή εκδοχή των κλασσικών ασπρο πινάκων. Επιτρέπουν στους εκπαιδευτικους να παρουσιάζουν, είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα, και να μοιράζονται ψηφιακό υλικό (βίντεο, εικόνες, ηχητικά αποσπάσματα), αλλά και να παρέχουν δυνατότητες άμεσης ανατροφοδότησης.

Στην ενότητα αυτή παρουσιαζονται οι ψηφιακοί ομαδοσυνεργατικοί πίνακες ανακοινώσεων όπου οι χρήστες μπορούν να αναρτούν και να δημοσιεύουν πολυμεσικό υλικό. Οι ψηφιακοί ομαδοσυνεργατικοί πίνακες ανακοινώσεων επιτρέπουν την ταυτόχρονη χρήση από πολλαπλούς χρήστες.

Οι QR Codes (Quick Response Code) είναι ένα νέο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση. Η χρήση των QR codes μπορεί να σας εξασφαλίσει χρόνο, να μειώσει τη χρήση χαρτιού και να διευκολύνει την υλοποίηση κάποιων δραστηριοτήτων και να διευκολύνει την πλοήγηση μαθητών και γονέων στο διαδίκτυο.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος δημιουργίας QR codes και πως θα ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Γ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented reality) είναι μια τεχνολογία που ενισχύει το φυσικό κόσμο με τον ψηφιακό. Η συγκεκριμένη τεχνολογία δύναται να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση και να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς δημιουργεί ένα περιβάλλον διαδραστικής μάθησης όπου ο χρήστης έχει την ευελιξία κίνησης στο χώρο και αξιοποίησης ψηφιακών πληροφοριών στην κινητή συσκευή, χωρίς να είναι αναγκασμένος να είναι καθηλωμένος σε μια οθόνη υπολογιστή.  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η επαυξημένη πραγματικότητα καθώς και προτάσεις ενσωμάτωσής της στην σχολική τάξη.

Μέσα από την αναγνώριση της παρουσίας των παιχνιδιών ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του ανθρώπου γίνεται αντιληπτή η σημασία της εδραίωσης του gamification. Ένα τέτοιο σύστημα ακολουθεί ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο και για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη της συμπεριφοράς των χρηστών. Μέσα από παραδείγματα αναδεικνύεται ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ως μέρος ενός άλλου συστήματος. Έχει αποδειχθεί με επιστημονικές μεθόδους ότι μέσα από τη διαδικασία αυξάνεται η συναισθηματική συμμετοχή των παιδιών, επηρεάζεται η συμπεριφορά τους, ενώ παράλληλα διευκολύνεται σημαντικά η επικοινωνία των μηνυμάτων και ενισχύεται η αποδοχή τους.

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται καινοτόμες πρακτικές μέσα από τη διαμόρφωση της μάθησης με «παιχνιδοποίηση» (gamification) και τη χρήση εργαλείων τηλεκπαίδευσης/ τηλεσυνεδριάσεων.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν υποκαθιστά τη δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά διατηρεί στενή την επαφή των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο.

Στη συγκεκριμένη ενοτητα παρέχεται η δυνατότητα εξοικείωσης με εφαρμογές εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παρουσιάζονται οι δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες όπως το e-class, e-me, Google Classroom, Edmodo, Class Dojo.

Οι μαθησιακές ανάγκες των μαθητών αλλάζουν και τα εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να εκσυγχρονιστούν, ώστε να καθοδηγούν πετυχημένα και να υποστηρίζουν τη σύγχρονη διδασκαλία. Ο διαθέσιμος χρόνος στις αίθουσες διδασκαλίας δείχνει να μην είναι αρκετός. Η πίεση του χρόνου επιδρά συνήθως αρνητικά στην ποιότητα του μαθήματος και κυρίως στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Ολοένα και περισσότερο υιοθετούνται σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι μεικτής μάθησης (blended learning). Οι τεχνικές αυτές συνδυάζουν διαδικασίες της συμβατικής διδασκαλίας και της εκπαίδευσης από απόσταση με τη χρήση διαφορετικών μέσων, τεχνολογιών και εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο να επιτευχθούν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Η «ανεστραμμένη» τάξη (Flipped Classroom) είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία μεταφέρει την παράδοση του μαθήματος (όπου συνήθως γίνεται μονόλογος από τον εκπαιδευτικό) έξω από την αίθουσα διδασκαλίας (κυρίως μέσα από βίντεο ή και κατάλληλα σχεδιασμένο πολυμεσικό υλικό). Με τον τρόπο αυτό ο διδακτικός χρόνος στην τάξη, αξιοποιείται περισσότερο σε αλληλεπιδραστικού τύπου δραστηριότητες και οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά με το διδακτικό αντικείμενο.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ανεστραμμένη τάξη και τρόποι ένταξης και υλοποίησης στην υπάρχουσα διαδικασίας μάθησης.

Ο Σημασιολογικός Ιστός (Web 3.0 ή Semantic Web στα αγγλικά) είναι μια επέκταση του σημερινού Ιστού, που θα φέρει δομή στο ουσιαστικό περιεχόμενο των ιστοσελίδων. Η λογική πίσω από αυτό είναι ότι η δημοσιευμένη πληροφορία θα περιέχει μεταδεδομένα, τα οποία θα είναι κοινά για όλους, θα μπορούν να «κατανοούνται» και από μηχανές, οι οποίες θα βοηθήσουν στην καλύτερη συλλογή και επεξεργασία τους.

Το Google Classroom είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης για την εκπαίδευση που σκοπό έχει να απλοποιήσει τον μέχρι τώρα τρόπο που διεξάγεται η ανάθεση και η βαθμολόγηση των εργασιών και να ενισχύσει τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

 • Παρουσίαση του Google Classroom
 • Εφαρμογή στη σχολική τάξη.

Κόστος Προγράμματος

Κόστος

270
 • Δυνατότητα Δόσεων
 • Δώρο η εγγραφή
 • Περιλαμβάνεται το κόστος πιστοποίησης
 • Δίδακτρα Δόσεις
  270€ 1 Χ 270€
  270€ 2 Χ 135€
  270€ 3 Χ 90€

Πιστοποίηση Ψηφιακών Δεξιοτήτων

50
 •  
 •  

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος

Χρήστος Μιχαλακέλης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

michalak@hua.gr

Ημερολόγιο Θεματικών Ενοτήτων

Θεματική Ενότητα Έναρξη Λήξη
Α’ Θεματική Ενότητα 11/04/2022 11/07/2022
Β’ Θεματική Ενότητα 11/07/2022 11/10/2022
Γ’ Θεματική Ενότητα 11/10/2022 11/01/2023
Θεματική Ενότητα Έναρξη Λήξη
Α’ Θεματική Ενότητα 03/10/2022 03/01/2023
Β’ Θεματική Ενότητα 03/01/2023 03/04/2023
Γ’ Θεματική Ενότητα 03/04/2023 03/07/2023
Θεματική Ενότητα Έναρξη Λήξη
Α’ Θεματική Ενότητα 23/01/2023 23/04/2023
Β’ Θεματική Ενότητα 23/04/2023 23/07/2023
Γ’ Θεματική Ενότητα 23/07/2023 23/10/2023
 
Θεματική Ενότητα Έναρξη Λήξη
Α’ Θεματική Ενότητα 03/04/2023 03/07/2023
Β’ Θεματική Ενότητα 03/07/2023 03/10/2023
Γ’ Θεματική Ενότητα 03/10/2023 03/01/2024
Θεματική Ενότητα Έναρξη Λήξη
Α’ Θεματική Ενότητα 19/06/2023 19/09/2023
Β’ Θεματική Ενότητα 19/09/2023 19/12/2023
Γ’ Θεματική Ενότητα 19/12/2023 19/03/2024
Θεματική ΕνότηταΈναρξηΛήξη
Α’ Θεματική Ενότητα30/10/202330/01/2024
Β’ Θεματική Ενότητα30/01/202430/04/2023
Γ’ Θεματική Ενότητα30/04/202330/07/2024

FAQ - Συχνές Ερωτήσεις

Το σεμινάριο είναι πλήρως εξ αποστάσεως και ασύγχρονο. Μπορείτε με το δικό σας ρυθμό να ολοκληρώσετε τις ενότητες.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με quiz (πολλαπλής επιλογής κ.α), ανά ενότητα. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους προχωράτε στην επόμενη ενότητα. Υπάρχει δυνατότητα επανάληψης σε περίπτωση μη προβιβάσιμου βαθμού.

Η συνολική διάρκεια για όλες τις θεματικές ενότητες, είναι 9 μήνες /400 ώρες. Ο ρυθμός ολοκλήρωσης της κάθε ενότητας εξαρτάται αποκλειστικά από τον κάθε μαθητή.

Το σεμινάριο είναι 9μηνο (400 ώρες). Κάθε θεματική ενότητα αντιστοιχεί σε ενα 3μηνο. Ο A’ Θεματικός κύκλος είναι 150 ώρες. Ο Β’ και ο Γ΄ είναι 125 ώρες αντίστοιχα. Ο ρυθμός ολοκλήρωσης κάθε ενότητας εξαρτάται αποκλειστικά απο τον κάθε εκπαιδευόμενο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διδάσκοντες μέσω του email digitalpha@hua.gr για περαιτέρω επεξηγήσεις ή ερωτήσεις/απορίες. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης.

Όταν ο εκπαιδευμένος ολοκληρώνει κάθε ενότητα θα πραγματοποιείται quiz. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή του “ξεκλειδώνει” την επόμενη ενότητα.

Σε περίπτωση αποτυχίας υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης με διαφορετικό quiz ερωτήσεων όσες φορές χρειαστεί ώστε ο εκπαιδευόμενος να έχει προβιβάσιμο βαθμό.

Η νομοθεσία για τη μοριοδότηση για εκπαιδευτή ενηλίκων βρίσκεται στο ΦΕΚ 1432/Β/26-4-2018. H μοριοδότηση εκπαιδευτικών αφορά την μοριοδότηση στελεχών Εκπαίδευσης (Διευθυντές Σχολείων κ.α) αλλά και μοριοδότηση εκπαιδευτικών που επιθυμούν διορισμό.