Digital Marketing
(Ψηφιακό Μάρκετινγκ)

Πλήρως εξ αποστάσεως

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Θα ανακοινωθεί σύντομα

Έναρξη Μαθημάτων: 10/04/2023

Πληροφορίες Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιμόρφωση και την κατάρτιση των Εκπαιδευόμενων στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) προκειμένου να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή της ψηφιακής επικοινωνίας σε κάθε οργανισμό δημόσιο ή ιδιωτικό. Το πρόγραμμα στοχεύει να εκπαιδεύσει στους συμμετέχοντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων προβολής και επικοινωνίας προϊόντων ή υπηρεσιών στο περιβάλλον του internet και της ψηφιακής δικτύωσης, μέσω της κατανόησης και εμβάθυνσης των ψηφιακών εφαρμογών των πεδίων search engine optimization, διαφημίσεις στο δίκτυο αναζήτησης, διαφημίσεις στο δίκτυο προβολής, social media, website strategy, digital branding, email, digital content, affiliate, video, mobile, augmented reality, cro και metrics.

Ο μετασχηματισμός του μάρκετινγκ (μέρος του οποίου αποτελεί η επικοινωνία) σε digital marketing δεν αναιρεί τη φιλοσοφία της επιστήμης του παραδοσιακού μάρκετινγκ, αντιθέτως την ενισχύει και σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευόμενοι αφού κατανοήσουν τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας στη συνέχεια θα παρουσιαστεί με εύκολο και δομημένο τρόπο, βήμα προς βήμα, όλη η παλέτα των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ώστε οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να μπορούν να σχεδιάσουν ολοκληρωμένα προγράμματα ψηφιακού μάρκετινγκ και να εφαρμόσουν άμεσα τις τακτικές και τα εργαλεία στις καθημερινές τους εργασιακές απαιτήσεις.

400
 • 150 Ώρες, 5 μήνες
 • 7,5 Πιστωτικές Μονάδες ECVET
 • Δυνατότητα δόσεων
 • Δώρο η εγγραφή

Η καινοτομία αποτελεί πυλώνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και σε αυτό το πλαίσιο το συγκεκριμένο πρόγραμμα προωθεί τη διεπιστημονικότητα μέσω του εμπλουτισμού του προγράμματος με γνωστικά αντικείμενα του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού Προγράμματος, ο Εκπαιδευόμενος θα μπορεί να:

 • Κατανοεί τις έννοιες, τις αρχές και τον ρόλο του digital marketing και της επικοινωνίας στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Διακρίνει τις επιμέρους τακτικές του μάρκετινγκ των μηχανών αναζήτησης και τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων τους.
 • Παρεμβαίνει στη δομή των websites και των Eshops για να τα βελτιστοποιεί προκειμένου να λάβουν καλύτερη κατάταξη στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης και ει δυνατόν την πρώτη θέση.
 • Αναγνωρίζει τα δίκτυα search και display προβολής διαφημίσεων των μηχανών αναζήτησης και να σχεδιάζει αποτελεσματικά και με σωστή παραμετροποίηση καμπάνιες και διαφημίσεις, στην πλατφόρμα του Google Ads, ώστε αυτές να εμφανίζονται στην υψηλότερη θέση με το μικρότερο κόστος.
 • Χρησιμοποιεί τα ενδεικνυόμενα social media για κάθε περίπτωση με τον κατάλληλο τρόπο για την ενίσχυση του engagement και την ενδυνάμωση της omni channel στρατηγικής.
 • Δημιουργεί σύγχρονες καμπάνιες email, με εφαρμογές αιχμής οι οποίες συνεργάζονται με τα άλλα digital εργαλεία του marketing με στόχο την αύξηση του conversion rate.
 • Αξιοποιεί τεχνολογικά εργαλεία και τεχνικές για τη δημιουργία περιεχομένου φιλικό στους χρήστες και τις μηχανές αναζήτησης.
 • Αξιοποιεί τις δυνατότητες σύγχρονων τακτικών όπως το affiliate για την αύξηση των πωλήσεων.
 • Κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των blogs εντός του marketing plan.
 • Γράφει πειστικά κείμενα χρησιμοποιώντας τεχνικές που αυξάνουν τις δεξιότητες στο copywriting και την συγγραφή κειμένων που μαγνητίζουν τους χρήστες.
 • Εντοπίζει και να επιλέγει τις λέξεις κλειδιά που πληκτρολογούν που χρήστες για καλύτερη κατάταξη των ιστοσελίδων που διαχειρίζεται.
 • Συνεργάζεται αποτελεσματικότερα με τους κατασκευαστές ιστοσελίδων και να τους κατευθύνουν στο σχεδιασμό για την βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.
 • Σχεδιάζει συνολική στρατηγική digital marketing προκειμένου να μετατρέψει τους επισκέπτες των ιστοσελίδων σε πελάτες, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα κανάλια και μειώνοντας το κόστος.
 • Μετρήσει και να ερμηνεύσει τα στατιστικά στοιχεία των analytics των ιστοσελίδων.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές δεξιότητές και γνώσεις τους και κυρίως σε αρχάριους άλλων επαγγελματικών ή επιστημονικών πεδίων που θέλουν να αποκτήσουν μια νέα εξειδίκευση και καριέρα στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ και επικοινωνίας. Αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για κάθε εργαζόμενο και ενδεικτικά απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους και φοιτητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
 • Απόφοιτους μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης)
 • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα
 • Επιχειρηματίες & ελεύθερους επαγγελματίες
 • Οποιονδήποτε επιθυμεί να αναπτύξει digital skills και να εμπλουτίσει το βιογραφικό του
 • Εργαζόμενους που στοχεύουν στην ψηφιακή επιμόρφωση ή σε ανακατεύθυνση καριέρας
 • Κατασκευαστές και διαχειριστές ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Θεματική ενότητα 1
Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Μάρκετινγκ

Υποενότητα 1: Αρχές του Μάρκετινγκ

 • Εισαγωγή στο marketing και τη επικοινωνία
 • Η φιλοσοφία και οι λειτουργίες του marketing
 • Market segmentation (τμηματοποίηση αγοράς)
 • Positioning & Differentiation (τοποθέτηση & διαφοροποίηση).

 

Υποενότητα 2: Ψηφιακό Μάρκετινγκ

 • Έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού
 • Εισαγωγή στο digital marketing
 • Αρχές και τακτικές του digital marketing
 • Η επίδραση των τάσεων του ψηφιακού περιβάλλοντος στο digital marketing
Θεματική ενότητα 2
Βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων στις Μηχανές Αναζήτησης (S.E.O. - Search Engine Optimization)

Υποενότητα 1: Μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης (S.E.M. – Search engine marketing)

 • Η έννοια και η αναγκαιότητα του search engine marketing
 • Το Page Rank, οι αλγόριθμοι και οι λειτουργίες κατάταξης των μηχανών αναζήτησης
 • Εισαγωγή και έννοια του SEO, η σημασία των keywords
 • Η σημασία της βελτιστοποίησης των ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης

 

Υποενότητα 2: On Site Search Engine Optimization (βελτιστοποίηση εντός site)

 • Η σημασία των οργανικών αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης
 • Τεχνικές on site optimization στη Google και τις μηχανές αναζήτησης (Meta tags, site map, DwV, ToS, PpS, VoP, UX, UI, code, interlinking, WSpeed, responsive, Schema, AMP, Sl, G&S, Vsearch, Bnavigation, Slocation)

 

Υποενότητα 3: Off Site Search Engine Optimization (βελτιστοποίηση εκτός site)

 • Off site optimization στη Google και τις μηχανές αναζήτησης (Δημιουργία υπερσυνδέσμων -link building,
  backlinks, Ld, Nfl, Social media, Article marketing, Blog/forums).
Θεματική ενότητα 3
Διαφημίσεις στις μηχανές αναζήτησης (Paid Search & Display Ads)
 • Εισαγωγή στη λειτουργία των διαφημίσεων
 • Οι διαφημίσεις στο GSearch Network και GDisplay Network της μηχανής αναζήτησης Google
 • Δομή καμπανιών
 • Σημασία και είδη Keywords
 • Σύνταξη διαφήμισης
 • Επεκτάσεις διαφημίσεων
 • Responsive Ads
 • Κόστος και διαφημιστικά μοντέλα, μορφές διαφήμισης στο δίκτυο της Google
 • Προϋπολογισμός καμπανιών
 • Τεχνικές προδιαγραφές διαφημίσεων
 • Στοιχεία και στρατηγικές του Quality Score
 • A/B Testing
 • Γεωγραφική Στόχευση
 • Δημογραφική Στόχευση
 • Στόχευση Κοινού
 • Remarketing
 • Key Metrics
 • Analytics integration
 • Δυναμικές διαφημίσεις
Θεματική ενότητα 4
Μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων (Social media marketing)

Υποενότητα 1: Σημασία και λειτουργία των Social media

 • Η έννοια και η επίδραση των social media στην επικοινωνία
 • Στατιστικά των social media
 • Χαρακτηριστικά των social media (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Tik Tok, Linkedin)
 • Κατηγορίες των social media
 • Οι αλγόριθμοι των social media και σημασία του engagement
 • Διαχείριση των σελίδων στα social media και ανάλυση αποτελεσμάτων (Insights)
 • Στρατηγική social media marketing
 • Η ανάγκη και τα οφέλη της χρήσης των social media από τους οργανισμούς

 

Υποενότητα 2: Social media for Business

 • Η αυτοματοποίηση στα Social media και ο ρόλος της στο engagement
 • Facebook, Instagram για επιχειρήσεις
 • H δυναμική του Meta Business Suite
 • Ο ρόλος της βελτιστοποίησης περιεχομένου στο TikTok για καλύτερη κατάταξη της επιχείρησης στο FYP.
Θεματική ενότητα 5
Email marketing, Digital content, Blogs & Copywriting

Υποενότητα 1: Email marketing

 • Εισαγωγή στο email marketing
 • Οι στόχοι και τα οφέλη του email marketing
 • Σύγχρονες πλατφόρμες email marketing
 • Δείκτες αποτελεσματικότητας- KPI’s (key performance indicators)
 • Στρατηγική εφαρμογής του email marketing
 • Email marketing funnels

 

Υποενότητα 2: Digital content

 • Εισαγωγή στο μάρκετινγκ ψηφιακού περιεχομένου
 • Είδη και κατηγορίες ψηφιακού περιεχομένου
 • Στρατηγική και εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου

 

Υποενότητα 3: Blogs & Copywriting

 • Εισαγωγή, η έννοια και η σημασία των Blogs
 • Copywriting και συγγραφή πειστικών κειμένων
 • Article & Ezine marketing
Θεματική ενότητα 6
Video, mobile & affiliate marketing

Υποενότητα 1: Online video marketing

 • Εισαγωγή, η έννοια και η σημασία του βίντεο στο ψηφιακό μάρκετινγκ
 • Τα είδη του βίντεο μάρκετινγκ
 • SEO με χρήση του video marketing
 • Συνέργεια και αξιοποίηση του video από τα εργαλεία του digital marketing
 • Στρατηγική και video marketing χαμηλού προϋπολογισμού

 

Υποενότητα 2: Mobile marketing

 • Εισαγωγή στο μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές mobile marketing
 • Η χρήση των τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) στο mobile marketing

 

Υποενότητα 3: Συνεργατικό μάρκετινγκ (Affiliate marketing)

 • Εισαγωγή στο affiliate marketing
 • Τρόπος λειτουργίας
 • Affiliate networks και είδη καμπανιών
 • Ο ρόλος του affiliate marketing στην αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων και των ιδιωτών
 • Case Studies – Πρακτική εξάσκηση μελέτης περιπτώσεων
Θεματική ενότητα 7
Ανάπτυξη ιστοσελίδας και Ψηφιακή Στρατηγική

Υποενότητα 1: UX – UI Web development

 • Σχεδίαση ιστοσελίδας σύμφωνα με τους κανόνες UX-UI

 

Υποενότητα 2: Στρατηγική Digital Marketing

 • Εισαγωγή στη στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ
 • Η φιλοσοφία της στρατηγικής digital marketing
 • Η μεθοδολογία της στρατηγικής digital marketing
 • Εφαρμογή της στρατηγικής, mελέτη background
 • Ανάπτυξη των τεσσάρων σταδίων της ψηφιακής στρατηγικής
Θεματική ενότητα 8
Ψηφιακή Τεχνολογία
 • Τι είναι οι Ψηφιακές τεχνολογίες;
Θεματική ενότητα 9
Ανατρεπτικές τεχνολογίες (Disruptive technologies)
 • Τι είναι οι Disruptive technologies;
 • Παραδείγματα disruptive technologies
  • Cloud Computing(ορισμός,μοντέλα, υπηρεσίες)
  • Internet of Things (ορισμός, αρχιτεκτονική, οφέλη)
  • Big Data (Ορισμός, Challenges,)
  • ΑΙ (εφαρμογές)
  • Blockchain

 

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα

300
 • Δώρο η εγγραφή
 • Δυνατότητα Δόσεων
 • Κατηγορία Ποσοστό Έκπτωσης Συνολικά Δίδακτρα
  Άνεργοι 20% 320€
  ΑΜΕΑ 20% 320€
  Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, Μέλη τρίτεκνων - πολύτεκνων οικογενειών, Γονείς που έχουν τέκνα με ειδικές ανάγκες 15% 340€
  Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών 15% 340€
  Προσωπικό του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 15% 340€
  Φοιτητές και Απόφοιτοι Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 15% 340€
  Φοιτητές υπόλοιπων ΑΕΙ/ΤΕΙ 10% 360€
  Ομαδική εγγραφή (τρία ή περισσότερα άτομα) 10% 360€
  Εφάπαξ εξόφληση/κατάθεση έως την καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών στο πρόγραμμα 10% 360€
  Προγενέστερη ολοκλήρωση άλλου προγράμματος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 10% 360€

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος

Χρήστος Μιχαλακέλης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

michalak@hua.gr