Ανάπτυξη και συντήρηση ηλεκτρονικού καταστήματος
με χρήση της πλατφόρμας WordPress

Πλήρως εξ αποστάσεως

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Θα ανακοινωθεί σύντομα

Έναρξη Μαθημάτων: Θα ανακοινωθεί σύντομα

Πληροφορίες Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Στο επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και συντήρηση ηλεκτρονικού καταστήματος με χρήση της πλατφόρμας WordPress», οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τόσο βασικές όσο και προηγμένες δεξιότητες, θα κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, θα εξοικειωθούν με την προώθηση και παρακολούθηση στατιστικών χρήσης, ενώ θα μπορούν να αναπτύξουν και να συντηρήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα με την χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου WordPress. Οι προηγμένες δεξιότητες που θα αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος με την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση στην πράξη με έννοιες όπως φιλοξενία σε εξυπηρετητές (servers), χρήση δωρεάν πιστοποιητικού ασφαλείας SSL, δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με υποστήριξη ηλεκτρονικής πληρωμής και, τέλος, δημιουργία στοχευμένων διαφημίσεων με χρήση του εργαλείου Google Ads για να μπορέσει να προωθήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα.

 • 150 Ώρες, 3 μήνες
 • Επιδοτούμενο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού Προγράμματος, οι Εκπαιδευόμενοι θα:

 • έχουν κατανοήσει πλήρως την διαδικασία που απαιτείται για την ανάπτυξη και συντήρηση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, e-shop
 • γνωρίσουν το περιβάλλον του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου WordPress για ανάπτυξη ιστοσελίδων και e-shops
 • είναι σε θέση να μπορούν να αναπτύξουν, να συντηρήσουν και να επεκτείνουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα
 • έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις τους σε θέματα ασφαλείας, ηλεκτρονικών πληρωμών
 • διαφημίζουν το e-shop μέσω στοχευμένων διαφημίσεων και με χρήση των Google Ads.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • απόφοιτους και φοιτητές Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
 • απόφοιτους μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης)
 • απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Θεματική ενότητα 1
Εξοικείωση με το WordPress

Εξοικείωση με το WordPress:

 • Εισαγωγή στα (Content Management Systems) CMS
 • Βασικά Χαρακτηριστικά του WordPress
Θεματική ενότητα 2
Εγκατάσταση WordPress

Εγκατάσταση WordPress:

 • Τοπική Εγκατάσταση (localhost)
 • Εγκατάσταση σε Server Plesk / cPanel
 • Αυτόματη Εγκατάσταση
 • Χειροκίνητη Εγκατάσταση
 • Λειτουργία email
Θεματική ενότητα 3
Βασικά Χαρακτηριστικά WordPress

Βασικά Χαρακτηριστικά (Frontend και Backend):

 • Γενικές Ρυθμίσεις (General Settings)
 • Θέματα (Themes)
 • Πρόσθετα (Plugins)
 • Επεξήγηση λειτουργιών
 • Παραμετροποίηση
 • Σελίδες (Pages)
 • Αναρτήσεις (Posts)
Θεματική ενότητα 4
Λειτουργικότητα Eshop

Λειτουργικότητα e-shop:

 • Γενικές ρυθμίσεις
 • Προϊόντα
 • Αποστολή
 • Πληρωμή
 • Ενημέρωση πελάτη
 • Διαχείριση παραγγελιών
Θεματική ενότητα 5
Σχεδίαση Δοκιμαστικού eShop

Σχεδίαση Δοκιμαστικού e-shop:

 • Logo
 • Χρώματα
 • Διάταξη Σελίδων
Θεματική ενότητα 6
Search Engine Optimization (SEO)

Search Engine Optimization (SEO):

 • Google Analytics
 • Yoast SEO
Θεματική ενότητα 7
Διαφήμιση Google

Διαφήμιση Google:

 • Διαφήμιση στην αναζήτηση Basics (Search Network)
 • Διαφήμιση στην αναζήτηση Advanced (Search Network)
 • Display Network
Θεματική ενότητα 8
Newsletter

Newsletter:

 • Λίστες Αλληλογραφίας
 • Αποστολή Καμπάνιας
 • Παρακολούθηση
 • Ενσωμάτωση φόρμας εγγραφής στον ιστοχώρο

Κόστος Προγράμματος

Εκπαιδευτικοί

Μόνιμοι, Αναπληρωτές, Αδιόριστοι
300
 • Δυνατότητα Δόσεων
 • Δώρο η εγγραφή
 • Δίδακτρα Δόσεις
  300€ 1 Χ 300€
  300€ 2 Χ 150€
  300€ 3 Χ 100€

Μη Εκπαιδευτικοί

350
 • Δυνατότητα Δόσεων
 • Δώρο η εγγραφή
 • Δίδακτρα Δόσεις
  350€ 1 Χ 350€
  360€ 2 Χ 180€
  390€ 3 Χ 130€
  400€ 4 Χ 100€

Πιστοποίηση Ψηφιακών Δεξιοτήτων

100
 •  

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος

Χρήστος Μιχαλακέλης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

michalak@hua.gr